‘இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வை கண்டு இணைந்து பயணிப்போம்’

உண்மையானதும் நேர்மையானதுமான தேசப்பற்றுடன் நாட்டின் தற்போதைய நிலையைக் கருத்தில்கொண்டு, தேசிய இனப்பிரச்சினையைத் தீர்த்து, அனைவரும் சம உரிமையுடன் சம அதிகாரத்துடன் ஒவ்வொருவரின் சுயமாரியாதையையும் சுயகௌரவத்தையும் காப்பாற்றிக்கொண்டு எதிர்காலத்தில் நாட்டை வளமான பாதையில் அழைத்துச் செல்ல உறுதிபூணுவோம்." அதற்கு சிங்களத் தலைமைகள் தமது…

Continue Reading‘இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வை கண்டு இணைந்து பயணிப்போம்’