20 ගේන්න එපා..! යැයි සඳහන් කරමින් ආණ්ඩු හිතවාදී හිමිවරු ජනපතිට ලියති

20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සිදුනොකරන මෙන් ඉල්ලා ඒ සම්බන්ධයෙන් සිය මතය පැහැදිලි කරමින් වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පත්කිරීම සඳහා පෙරමුණ ගත් ප‍්‍රකට භික්‍ෂූන් වහන්සේලා 07 නමක් විසින් අත්සන් තබමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය…

Continue Reading20 ගේන්න එපා..! යැයි සඳහන් කරමින් ආණ්ඩු හිතවාදී හිමිවරු ජනපතිට ලියති