10 ஆண்டுகளுக்கான மனித உரிமை வேலைத்திட்டம் அவசியம்

 ஐ.நா. மனித உரிமைகள் பேரவையில் இலங்கையானது இந்தியாவின் ஆதரவை வெல்லும் பட்சத்தில் மேலும் 10 நாடுகள் இலங்கை பக்கம் சாயும்." - என்று இலங்கை மனித உரிமை ஆணைக்குழுவின் முன்னாள் ஆணையாளரும், அரசியல் ஆய்வாளருமான பேராசிரியர் பிரதீபா மஹாநாமஹேவா தெரிவித்தார்.  இது…

Continue Reading10 ஆண்டுகளுக்கான மனித உரிமை வேலைத்திட்டம் அவசியம்