ආණ්ඩුවට හැමදේටම එකම විසඳුම වී ඇත්තේ 20 සංශෝධනයලූ – රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර

(20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ රටේ පවතින වත්මන් සෞඛ්‍යය, ආර්ථික දේශපාලන හා සමාජීය තත්වයන් සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා ප්‍රධාන විපක්ෂය වන සමඟි ජන බලවේගය මාධ්‍ය හමුවක් පවත්මින් අදහස් දැක්වීය. පහත දැක්වෙන්නේ එම…

Continue Readingආණ්ඩුවට හැමදේටම එකම විසඳුම වී ඇත්තේ 20 සංශෝධනයලූ – රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර