රෝද තුනේ තෙල් නැව් ගැන ආස හිතෙන කතා…

දුප්පත් පොහොසත් භේදයකින් තොරව ළඟ හෝ දුර ගමන් සඳහා බොහෝ දෙනාගේ තේරීම තමයි ත්‍රී රෝද රථය කියන්නෙ.ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් කාලීනව කුලී කාර් රථ භාවිතා වූවත් පසු කාලීනව ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත ත්‍රී…

Continue Readingරෝද තුනේ තෙල් නැව් ගැන ආස හිතෙන කතා…