ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රය සහ සූදානම

මීලඟ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම ලබන 20 වැනිදා පෙරවරු 10 ට ආරම්භ කෙරෙන අතර එදින 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව කථානායකවරයා විසින් ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය. ලබන 20 දා ශ‍්‍රී ලංකා…

Continue Readingලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රය සහ සූදානම