‘தமிழர் தேசத்தை அங்கீகரித்தால் கடன் பொறிக்குள் இருந்து மீளலாம்’

இலங்கையில் போர் முடிவுக்கு வந்து 13 வருடங்கள் தாண்டியும் போர்க்காலத்தில் இருந்த பொருளாதார நிலையைவிட இலங்கையின் பொருளாதார நிலை மிக மோசமாகி உள்ளது. இந்தக் கடன் பொறிக்குள் விழுந்திருக்க கூடிய இலங்கை தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு ஒரு வழி இருக்கின்றது. தமிழ்…

Continue Reading‘தமிழர் தேசத்தை அங்கீகரித்தால் கடன் பொறிக்குள் இருந்து மீளலாம்’