21 ஊடாக அதிகாரப்பகிர்வு அவசியம்!

 அரசமைப்பு மறுசீரமைப்பு ஊடாக , நாடாளுமன்றம் மாகாணசபை மற்றும்  உள்ளூராட்சிகளிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட அதிகாரங்களை மீள  வழங்க வேண்டும். இதுவே நாட்டினை பொருளாதார ரீதியிலும் ஐனநாயக ரீதியிலும் முன்னேற்றம் அடைய வைக்கும்."  இவ்வாறு ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் தலைவரும், முன்னாள்…

Continue Reading21 ஊடாக அதிகாரப்பகிர்வு அவசியம்!