‘அரசியல் தீர்வை வழங்கினால் இலங்கையின் கடனை அடைக்க புலம்பெயர் தமிழர்கள் தயார்’

நாட்டின் 50,000 மில்லியன் கடனை செலுத்த 13 இலட்சம் புலம் பெயர் தமிழர்கள் தயாராக வந்தால் வடக்கு, கிழக்கிலும் மலையகத் திலும் அரசியல் தீர்வை பெற்றுத் தர அரசு தயாரா? என தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.ஸ்ரீதரன் நேற்று…

Continue Reading‘அரசியல் தீர்வை வழங்கினால் இலங்கையின் கடனை அடைக்க புலம்பெயர் தமிழர்கள் தயார்’