අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ විශේෂ ප්‍රකාශය

අගමැති 2022.06.07 පාර්ලිමේන්තුවේ දී සිදුකළ විශේෂ ප්‍රකාශයමෙරට වර්ථමාන ආර්ථික තත්වය පිළිබඳව පාරලිමේන්තුව තුළ අදහස් දක්වමින් අද දින (2022.06.07) අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ, රට ගොඩ නැගීම සඳහා සෑම දෙනාම…

Continue Readingඅග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ විශේෂ ප්‍රකාශය