අගමැති 2022.06.07 පාර්ලිමේන්තුවේ දී සිදුකළ විශේෂ ප්‍රකාශය

මෙරට වර්ථමාන ආර්ථික තත්වය පිළිබඳව පාරලිමේන්තුව තුළ අදහස් දක්වමින් අද දින (2022.06.07) අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ, රට ගොඩ නැගීම සඳහා සෑම දෙනාම සාම්ප්‍රදායික දේශපාලන මතභේද පසෙක තබා සාමුුහික…

Continue Readingඅගමැති 2022.06.07 පාර්ලිමේන්තුවේ දී සිදුකළ විශේෂ ප්‍රකාශය