‘பிரதமரை ஜனாதிபதி பதவி நீக்க முடியாது’ – 21 குறித்து இணக்கம்

நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதிக்கு - தனது இஷடத்துக்கேற்ப பிரதமரை பதவி நீக்கம் செய்யும் அதிகாரத்தை, அரசியலமைப்பிற்கான 21 ஆவது திருத்தச்சட்டமூலத்தில் உள்ளடக்காமல் இருப்பதற்கு கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் இணக்கம் எட்டப்பட்டுள்ளது.   அரசியலமைப்பிற்கான 21 ஆவது திருத்தச்சட்டமூலத்தை இறுதிப்படுத்தும் நோக்கில், பிரதமர் ரணில்…

Continue Reading‘பிரதமரை ஜனாதிபதி பதவி நீக்க முடியாது’ – 21 குறித்து இணக்கம்