‘சர்வஜன வாக்கெடுப்புக்கு செல்லாத வகையில் அரசமைப்பு மறுசீரமைப்பு’

 " நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி முறைமையை நீக்குவதாக இருந்தால் சர்வஜன வாக்கெடுப்புக்கு செல்ல நேரிடும். எனவே, தற்போதைய சூழ்நிலையில் அந்த நடவடிக்கை பொருத்தமற்றது. எனவே, 19 ஐ மீள அமுலாக்கும் வகையில் 21 முன்வைக்கப்படுமானால் அதற்கு ஆதரவு வழங்கலாம்."   இவ்வாறு ஐக்கிய…

Continue Reading‘சர்வஜன வாக்கெடுப்புக்கு செல்லாத வகையில் அரசமைப்பு மறுசீரமைப்பு’