කෝවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීම පිණිස සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ කිහිපයක්

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය පවසන්නේ, මුලින්ම කොරෝනා වෛරසය පැතිර ගිය මොහොතේ දී තත්ත්වය පාලනය කරගැනීමට සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂක අංශවල කැපවීම මෙන්ම ජනතාව සිහිබුද්ධියෙන් කටයුතු කිරීමත් බොහෝදුරට උපකාරී වූ බවය.…

Continue Readingකෝවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීම පිණිස සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ කිහිපයක්