‘நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி முறைமையை நீக்க பொன்சேகா எதிர்ப்பு!

நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி முறைமையை  முற்றாக நீக்குவதற்கு,  2010 ஜனாதிபதித் தேர்தலில் பொது வேட்பாளராக  களமிறங்கிய - முன்னாள் இராணுவத்  பீல்ட்மார்ஷல் சரத்  பொன்சேகா  எதிர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.   நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி முறைமையை நீக்கி, நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறைமையை உருவாக்கும் விதத்தில் …

Continue Reading‘நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி முறைமையை நீக்க பொன்சேகா எதிர்ப்பு!