‘ஜனாதிபதி ஆட்சி முறைமையை ஒழிக்குமாறு ஆலோசனை முன்வைப்பு’

நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி ஆட்சிமுறையைக் குறுகிய காலத்தில்  ஒழிப்பதாக காலவரையறை குறிப்பிட்டு அறிவித்து,  அதைச்செய்து  - அதன் முடிவில் பொதுத்தேர்தலை நடத்துவதற்கான  ஏற்பாடுகளை ஆளும் தரப்பு உடனடியாக முன்வந்து செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்வது ஒன்றே இப்போதைய அரசியல் நெருக்கடிகளைச் சுமுகமாகத்…

Continue Reading‘ஜனாதிபதி ஆட்சி முறைமையை ஒழிக்குமாறு ஆலோசனை முன்வைப்பு’