20න් වෙන්නේ රටේ අනාගතය අවුල් කරන විකෘති අංගවිකල ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීමයි – ආචාර්ය විජේදාස රාජපක

20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා නිර්මාණය වන්නේ අනාගතයේ දී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි ආකාරයේ විකෘති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසයි. අද (06) කොළඹ දී විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක්…

Continue Reading20න් වෙන්නේ රටේ අනාගතය අවුල් කරන විකෘති අංගවිකල ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීමයි – ආචාර්ය විජේදාස රාජපක