புதிய பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தில் திருத்தம் – விரைவில் சபையில் நிறைவேறும்

பயங்கரவாத தடுப்பு (தற்காலிக ஏற்பாடுகள்) (திருத்தம்) சட்டமூலத்தை இரண்டாவது மதிப்பீட்டுக்காக நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைப்பதற்கு , வெளிநாட்டு அலுவல்கள் பற்றிய அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழு அனுமதி வழங்கியது. வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் தலைமையில் கூடிய வெளிநாட்டு அலுவல்கள் பற்றிய அமைச்சு…

Continue Readingபுதிய பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தில் திருத்தம் – விரைவில் சபையில் நிறைவேறும்