தேசிய அரசு சாத்தியமா?

" தேசிய அரசு தொடர்பில் நாம் கலந்துரையாடவில்லை. அவ்வாறானதொரு அரசை அமைக்க நாம் உடன்படமாட்டோம். அவ்வாறு தேசிய அரசு அமைந்தால்கூட அமைச்சு பதவிகளை வகிக்க மாட்டோம்."  - என்று ஶ்ரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளரும், இராஜாங்க அமைச்சருமான தயாசிறி ஜயசேகர தெரிவித்தார்.   …

Continue Readingதேசிய அரசு சாத்தியமா?

தேசிய அரசு சாத்தியமா?

 தேசிய அரசு தொடர்பில் நாம் கலந்துரையாடவில்லை. அவ்வாறானதொரு அரசை அமைக்க நாம் உடன்படமாட்டோம். அவ்வாறு தேசிய அரசு அமைந்தால்கூட அமைச்சு பதவிகளை வகிக்க மாட்டோம்."  - என்று ஶ்ரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளரும், இராஜாங்க அமைச்சருமான தயாசிறி ஜயசேகர தெரிவித்தார்.    ஶ்ரீலங்கா…

Continue Readingதேசிய அரசு சாத்தியமா?