‘சமஷ்டி’ கிட்டும்வரை ’13’ஐ கைவிடமுடியாது!

" அரசமைப்பின் 13 ஆவது திருத்தச்சட்டம் நிறைவானது என்றோ மாகாணசபை முறைமை போதும் என்றோ கூறவில்லை. எமது இலக்கு சமஷ்டியே. ஆனால் அதை எட்டும் வரை 13 ஐ விட்டு விட முடியாது. இது ஒன்றுதான் இதுவரையான எமது அரசியல் போராட்டத்தினால்…

Continue Reading‘சமஷ்டி’ கிட்டும்வரை ’13’ஐ கைவிடமுடியாது!

‘சமஷ்டி’ கிட்டும்வரை ’13’ஐ கைவிடமுடியாது!

 அரசமைப்பின் 13 ஆவது திருத்தச்சட்டம் நிறைவானது என்றோ மாகாணசபை முறைமை போதும் என்றோ கூறவில்லை. எமது இலக்கு சமஷ்டியே. ஆனால் அதை எட்டும் வரை 13 ஐ விட்டு விட முடியாது. இது ஒன்றுதான் இதுவரையான எமது அரசியல் போராட்டத்தினால் பெற்றுக்…

Continue Reading‘சமஷ்டி’ கிட்டும்வரை ’13’ஐ கைவிடமுடியாது!