தனிப்பட்ட தரவு பாதுகாப்புச் சட்டம் எதற்கு? ஆளுந்தரப்பில் விளக்கம்

தனிப்பட்ட தரவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் மூலம் நாட்டிலுள்ள 22 மில்லியன் மக்களின் தரவுகள் பாதுகாக்கப்படும் என்று நீதியமைச்சர் அலி சப்ரி  தெரிவித்தார். நாடாளுமன்றத்தில் மேற்படி சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள நிலையில்,  தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் முதலாவதாக இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றிய நாடு என்ற பெருமை…

Continue Readingதனிப்பட்ட தரவு பாதுகாப்புச் சட்டம் எதற்கு? ஆளுந்தரப்பில் விளக்கம்

தனிப்பட்ட தரவு பாதுகாப்புச் சட்டம் எதற்கு? ஆளுந்தரப்பில் விளக்கம்

தனிப்பட்ட தரவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் மூலம் நாட்டிலுள்ள 22 மில்லியன் மக்களின் தரவுகள் பாதுகாக்கப்படும் என்று நீதியமைச்சர் அலி சப்ரி  தெரிவித்தார். நாடாளுமன்றத்தில் மேற்படி சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள நிலையில்,  தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் முதலாவதாக இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றிய நாடு என்ற பெருமை…

Continue Readingதனிப்பட்ட தரவு பாதுகாப்புச் சட்டம் எதற்கு? ஆளுந்தரப்பில் விளக்கம்