மனித உரிமை மாநாட்டில் 5 விடயங்களை முன்வைத்த இலங்கை – 31 நாடுகள் ஆதரவு

" ஐ.நா. மனித உரிமைகள் பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் இலங்கை இலக்கு வைக்கப்படுவதால், வாக்கெடுப்புகளின்போது சர்வதேச நாடுகள் மூன்று அணிகளாக பிளவுபடுகின்றன. அதனால் உள்நாட்டிலும் பிளவுகள் ஏற்படுகின்றன. பழைய புண் மீண்டும் தோண்டப்படுகின்றது. நல்லிணக்க முயற்சி என்பது இதுவல்ல. உள்ளக பொறிமுறை ஊடாகவே…

Continue Readingமனித உரிமை மாநாட்டில் 5 விடயங்களை முன்வைத்த இலங்கை – 31 நாடுகள் ஆதரவு

மனித உரிமை மாநாட்டில் 5 விடயங்களை முன்வைத்த இலங்கை – 31 நாடுகள் ஆதரவு

 ஐ.நா. மனித உரிமைகள் பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் இலங்கை இலக்கு வைக்கப்படுவதால், வாக்கெடுப்புகளின்போது சர்வதேச நாடுகள் மூன்று அணிகளாக பிளவுபடுகின்றன. அதனால் உள்நாட்டிலும் பிளவுகள் ஏற்படுகின்றன. பழைய புண் மீண்டும் தோண்டப்படுகின்றது. நல்லிணக்க முயற்சி என்பது இதுவல்ல. உள்ளக பொறிமுறை ஊடாகவே உண்மையான…

Continue Readingமனித உரிமை மாநாட்டில் 5 விடயங்களை முன்வைத்த இலங்கை – 31 நாடுகள் ஆதரவு