‘தமிழர்களுக்கு அரசியல் தீர்வு’ – அமெரிக்கா வழங்கியுள்ள உறுதிமொழி

 தமிழ் மக்களுக்கு கௌரவமானதொரு அரசியல் தீர்வு கிடைப்பதற்கு அமெரிக்கா முழுமையான ஒத்துழைப்பை வழங்கும். அதேபோல புதிய அரசமைப்பு விடயத்திலும் இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்படும்."   இவ்வாறு தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா. சம்பந்தனிடம் உறுதியளித்துள்ளார் இலங்கைக்கான அமெரிக்காவின் புதிய தூதுவர்,…

Continue Reading‘தமிழர்களுக்கு அரசியல் தீர்வு’ – அமெரிக்கா வழங்கியுள்ள உறுதிமொழி

‘தமிழர்களுக்கு அரசியல் தீர்வு’ – அமெரிக்கா வழங்கியுள்ள உறுதிமொழி

 தமிழ் மக்களுக்கு கௌரவமானதொரு அரசியல் தீர்வு கிடைப்பதற்கு அமெரிக்கா முழுமையான ஒத்துழைப்பை வழங்கும். அதேபோல புதிய அரசமைப்பு விடயத்திலும் இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்படும்."   இவ்வாறு தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா. சம்பந்தனிடம் உறுதியளித்துள்ளார் இலங்கைக்கான அமெரிக்காவின் புதிய தூதுவர்,…

Continue Reading‘தமிழர்களுக்கு அரசியல் தீர்வு’ – அமெரிக்கா வழங்கியுள்ள உறுதிமொழி