‘எமது நாட்டுக்கே உரிய புதிய அரசமைப்பு, பொருளாதாரக் கொள்கை வேண்டும்’

“ இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்திருந்தாலும் எமக்கானதொரு பொருளாதாரக் கொள்கையோ அல்லது வெளிநாட்டுக் கொள்கையே நிலையானதாக இல்லை. எனவே, எமது நாட்டுக்குரிய அரசமைப்பொன்று இயற்றப்பட வேண்டும்.” - என்று தேசிய காங்கிரஸின் தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான அதாவுல்லா தெரிவித்தார்.    ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன…

Continue Reading‘எமது நாட்டுக்கே உரிய புதிய அரசமைப்பு, பொருளாதாரக் கொள்கை வேண்டும்’

‘எமது நாட்டுக்கே உரிய புதிய அரசமைப்பு, பொருளாதாரக் கொள்கை வேண்டும்’

“ இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்திருந்தாலும் எமக்கானதொரு பொருளாதாரக் கொள்கையோ அல்லது வெளிநாட்டுக் கொள்கையே நிலையானதாக இல்லை. எனவே, எமது நாட்டுக்குரிய அரசமைப்பொன்று இயற்றப்பட வேண்டும்.” - என்று தேசிய காங்கிரஸின் தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான அதாவுல்லா தெரிவித்தார்.    ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன…

Continue Reading‘எமது நாட்டுக்கே உரிய புதிய அரசமைப்பு, பொருளாதாரக் கொள்கை வேண்டும்’