ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, කම්කරු ව්‍යාපාරය හා 20

මෙරට කම්කරු ව්‍යාපාරයේ  කීර්තිමත් වෘත්තීය සමිති නායකයෙකු ලෙස සනිටුහන් වන බාලා තම්පෝ සහෝදරයාගේ හයවෙනි අනුස්මරණය  ඉකුත් සැප්තැම්බර් පළමු වෙනිදාට යෙදී තිබිණි. ඒ වෙනුවෙන් ඔහු නායකත්වය හෙබවූ ලංකා වෙළඳ  කර්මාන්ත  හා…

Continue Readingප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, කම්කරු ව්‍යාපාරය හා 20