பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தை நீக்க சிங்கள, முஸ்லிம் மக்களும் ஆதரவு

" பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் நீக்கப்பட வேண்டும் என சிங்கள மற்றும் முஸ்லிம் சகோதரர்களும் தற்போது வலியுறுத்த ஆரம்பித்துள்ளனர். எனவே, கால அவகாசம் கோராமல் அச்சட்டத்தை அரசு உடன் நீக்க வேண்டும்." - என்று தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட நாடாளுமன்ற…

Continue Readingபயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தை நீக்க சிங்கள, முஸ்லிம் மக்களும் ஆதரவு

பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தை நீக்க சிங்கள, முஸ்லிம் மக்களும் ஆதரவு

" பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் நீக்கப்பட வேண்டும் என சிங்கள மற்றும் முஸ்லிம் சகோதரர்களும் தற்போது வலியுறுத்த ஆரம்பித்துள்ளனர். எனவே, கால அவகாசம் கோராமல் அச்சட்டத்தை அரசு உடன் நீக்க வேண்டும்." - என்று தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட நாடாளுமன்ற…

Continue Readingபயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தை நீக்க சிங்கள, முஸ்லிம் மக்களும் ஆதரவு