‘அதிகாரப் பகிர்வு’ – டில்லியின் அழுத்தம் தொடர வேண்டும்!

" இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி , இலங்கைக்கான தமது விஜயத்தின்போது  தமிழ் மக்களுக்கான நியாயமான தீர்வு தொடர்பில் இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும்." என்று இலங்கைக்கான இந்தியத் தூதுவர் கோபால் பாக்லேவிடம் , தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை…

Continue Reading‘அதிகாரப் பகிர்வு’ – டில்லியின் அழுத்தம் தொடர வேண்டும்!

‘அதிகாரப் பகிர்வு’ – டில்லியின் அழுத்தம் தொடர வேண்டும்!

 இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி , இலங்கைக்கான தமது விஜயத்தின்போது  தமிழ் மக்களுக்கான நியாயமான தீர்வு தொடர்பில் இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும்." என்று இலங்கைக்கான இந்தியத் தூதுவர் கோபால் பாக்லேவிடம் , தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. …

Continue Reading‘அதிகாரப் பகிர்வு’ – டில்லியின் அழுத்தம் தொடர வேண்டும்!