විශේෂ භාණ්ඩ හා සේවා බදු පනත

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති විශේෂ භාණ්ඩ හා සේවා බදු පනත් කෙටුම්පත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවට සදහන් කරමින් දේශීය ආදායම් කොමසාරිස්වරුන්ගේ සංගමයේ නිලධාරින් පිරිසක් සහ සමගි ජන බලවේගයේ මහලේකම් රංජිත් මද්දුම…

Continue Readingවිශේෂ භාණ්ඩ හා සේවා බදු පනත