දූෂණය නොදැක්කා වගේ ඉන්න ආණ්ඩුවට IMF කඬුල්ල පනින්න ඇහැක් වෙයිද?

-කේ. සංජීව- සැප්තැම්බර් 14 අයිඑම්එෆ් නියෝජිත පිරිස තමන්ගේ පළමු සමාලෝචනය වෙනුවෙන් ලංකාවට එනවා. මේ එනවා කියන කතාව එක්ක ගොඩක් දෙනෙක් අහන කතාවක් තමයි, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අපිට ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩඑන්න…

Continue Readingදූෂණය නොදැක්කා වගේ ඉන්න ආණ්ඩුවට IMF කඬුල්ල පනින්න ඇහැක් වෙයිද?