වාෂ්ප වුණ බුදු පිළිමය සහ මයිලත්තමඩු තෘණ රක්ෂිතය

කේ. සංජීව පහුගිය 26 වෙනිදා මුහුනු පොතට එබීගෙන ඉන්නකොට එකපාරටම මුහුනට වැදුන වීඩියෝ කෑල්ලක් ඔලුවට පොඩි පහරක් එල්ල කළා. ඒ වීඩියෝවේ තිබුණේ මඩකලපුව මංගලාරාමයේ වැඩවසන අම්පිටියේ සුමන රතන හිමියන් උසස්…

Continue Readingවාෂ්ප වුණ බුදු පිළිමය සහ මයිලත්තමඩු තෘණ රක්ෂිතය