ගාසා රෝහල් පිපිරීම ඊශ්‍රායලය ආපසු හරවයිද?

කේ. සංජීව එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ජෝ බයිඩ්න් සුවිශේෂ මැදපෙරදිග සංචාරය අරඹන විටම ගාසා හි අල්-අහ්ලි අරාබි බැප්ටිස්ට් රෝහලට එල්ල වූ ඊශ්‍රායෙල් ගුවන් ප්‍රහාරයෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 500 දෙනෙකු මිය ගිය…

Continue Readingගාසා රෝහල් පිපිරීම ඊශ්‍රායලය ආපසු හරවයිද?