ஜனாதிபதி, பொதுத்தேர்தல் என்பன ஒரே நாளில்?

இலங்கையில் தெற்கு அரசியல் கொதிநிலையிலேயே காணப்படுகின்றது. இது தேர்தல் வருடம் என்பதால் அரசியல் கட்சிகளும் விழிப்பாகவே உள்ளன. எனினும், முதலில் எந்த தேர்தல் நடைபெறும் என்ற குழப்பம் இன்னும் நீடிக்கின்றது.

Continue Readingஜனாதிபதி, பொதுத்தேர்தல் என்பன ஒரே நாளில்?