OTI ක්‍රියාවලිය

අපේ දැක්ම

සාධාරණ, සාධාරණ, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී බහුත්වවාදී සහ සමාජ ආර්ථික වශයෙන් ස්ථාවර ශ්‍රී ලංකාවක් ළඟා කර ගැනීම

අපේ මෙහෙවර

ජාතික / පළාත් / දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් තිරසාර සංවාදයක් තුළින් දේශපාලන පාර්ශවකරුවන්ගේ තරඟකාරී ප්‍රතිපත්තිමය අවශ්‍යතා සඳහා මධ්‍යම පදනමක් සොයා ගැනීම සඳහා විශ්වාසදායක හා සම්පත්දායක වේදිකාවක් සැපයීම.

ආයතනික උපායමාර්ගය

දත්ත, වටිනාකම, සම්බන්ධතාවය, ව්‍යුහාත්මක සහ පොලී සම්බන්ධ ගැටුම්

සමස්ත පරමාර්ථය

රාජ්‍ය ගොඩනැගීම, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය, නීතියේ ආධිපත්‍යය පිළිපැදීම, මානව හිමිකම් සහ තිරසාර ආර්ථික වර්ධනය තුළින් විවිධත්වයේ සමගිය ඇති කිරීම සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

නිශ්චිත අරමුණු

 • එල්එල්ආර්සී නිර්දේශ සහ ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම effective ලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය හා ඇගයීමේ යාන්ත්‍රණයට පහසුකම් සැපයීම
 • සංවර්ධනය වෙමින් පවතින වෙළඳපල ආර්ථිකයක් විසින් ගෙන එන සමාජ විපර්යාස පිළිබඳ කතිකාවට පහසුකම් සැපයීම
 • මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආයතනික වගකීම සහ ආයතනික වගකීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා පරිසරය නිර්මාණය කිරීම
 

බෙදාගත් අගයන්

OTI ක්‍රියාවලියට ඔවුන්ගේ සහභාගීත්වයේ දී, පාර්ශවකරුවන් පහත සඳහන් අගයන් බෙදා ගැනීමට එකඟ වේ: –

 • සියලු ජනයාගේ නිදහස හා සමානාත්මතාවය ආරක්ෂා කිරීම මත පදනම් වූ ගෞරවයට ගරු කිරීම
 • ජනවාර්ගික, ආගමික, සංස්කෘතික හා මතය ආශ්‍රිත වෙනස්කම් සඳහා ඉවසීම
 • බහු සංස්කෘතිකවාදයට ගරු කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම
 • ශ්‍රී ලංකා ජනතාව අතර පවතින ස්වෛරීභාවයට ගරු කිරීම සහ ජනතාව විසින් ස්වෛරීභාවය effective ලදායී හා අර්ථවත් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය වීම.
 • බහුතරවාදී ආකල්ප ජය ගැනීමට කැපවීම
 • සියල්ල ඇතුළත් විසඳුම් සෙවීමේදී සියල්ලන්ම සමාන හවුල්කරුවන් ලෙස පිළිගන්න
 • සම-හිමිකාරිත්වය මත OTI ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වන්න

මාර්ගෝපදේශ මූලධර්ම

OTI සංවාද ක්‍රියාවලියට පාර්ශවකරුවන්ගේ සහභාගීත්වය මඟ පෙන්වනු ලබන්නේ යුක්තිය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික පරමාදර්ශයන් කෙරෙහි ඔවුන් දක්වන කැපවීම මගිනි.

 • අභිමානය හා අයිතිවාසිකම්වල සමානාත්මතාවයට සහ විවිධ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවන්ට ගරු කිරීම
 • ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ප්‍රමිතීන්ට සහ සහභාගීත්ව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලධර්මවලට ගරු කිරීම.

සම්බන්ධ වීමේ මූලධර්ම

පහත දැක්වෙන ගිවිසුම් මූලධර්මයන්ට යටත්ව සියලුම පාර්ශවකරුවන් තමන් හා අනෙකුත් නළුවන් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරයි:

 • සියළුම පාර්ශවකරුවන්ට ඔවුන්ගේ ගැටළු සහ අභිලාෂයන් බෙදා ගැනීමට සමාන අවස්ථාවක් ලබා දීම
 • සංවාදයේ සාමූහික හා සියල්ල ඇතුළත් ස්වභාවය ආරක්ෂා කිරීම
 • ගැටුම් සංවේදීතාවයේ මූලධර්ම ආරක්ෂා කිරීම
 • සංවාදයෙන් චැතම් හවුස් මූලධර්ම නිරීක්ෂණය කිරීම
 • ක්‍රියාවලියේ ගනුදෙනු හා අන්තර් ක්‍රියා වල විනිවිදභාවය සහතික කිරීම
 • සංවාද ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා විශාල සාමූහික උනන්දුව අඩපණ නොකරන අයුරින් විසම්මුතියේ අයිතිය ප්‍රකාශ කිරීමට ඉඩ දීම.
 • වැරදි අවබෝධයක් ඇති ආකල්ප පරිවර්තනය කිරීම සඳහා නව දැනුම (ධාරිතා වර්ධනය / පර්යේෂණ) සහ තාක්ෂණික යෙදවුම් ලබා ගැනීම

ක්‍රියාවලි නිර්මාණය

පියවර 8 කින් යුත් සංවාද ක්‍රියාවලිය