තමිල්නාඩුවේ නව මහ ඇමති.

තමිල්නාඩුව සති 2කට සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීමට අලුතින් තේරී පත්වූ තමිල්නාඩු මහඇමැතිවරයා වන ‌එම්.කේ. ස්ටාලින් මහතා තීන්දු කර ඇත.

ඒ අනුව ‌අද සිට 24 වැනි දක්වා තමිල්නාඩුව වසා දමන බව ස්ටාලින් ප්‍රකාශ කොට ඇත.

තමිල්නාඩුව පුරා පැතිර යන කොරෝනා වයිරසය මර්දනය කිරීම තම එකම බලාපොරොත්තුව බව ස්ටාලින් ප්‍රකාශ කොට තිබේ.