දින තුනක දී රු. බිලියන 140ක් අහිමි වෙයි.

කොළඹ කොටස් ‌වෙළෙඳපොළ මිල දර්ශක ඊයේ  දිනයේ දී දැවැන්ත කඩාවැටීමකට ලක්විය. මෙහිදී පූර්ව ගනුදෙනු දිනයට සාපේක්ෂව සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒ්කක 165.95 ක හෙවත් 2.29%ක පහළ යාමක් වාර්තා කළ අතර S&P SL20 දර්ශකය ඒ්කක 77.11 ක හෙවත් 2.68% ක පහළ යාමක් වාර්තා කළේය.

මේ අනුව දිනයේ ගනුදෙනු අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒ්කක 7,066.70 ක් හා S&P SL20 දර්ශකය ඒකක 2,802.06 ක් ‌ලෙසින් සටහන් විය. දිනයේ ගනුදෙනු පිරිවැටුම රු. බිලියන 1.94 කි.

පසුගිය අප්‍රේල් 21 වන දිනෙන් පසු අඛණ්ඩව කොටස් වෙළෙඳපොළ මිල දර්ශක පහළ ගිය තෙවැනි අවස්ථාව ‌මෙයයි. විශ්‍ ලේෂකයින් පවසන්නේ පසුගිය වසරේ මෙම වකවානුව තුළ දී මෙරට කොවිඩ් පළමු රැල්ලේ ව්‍යාප්තිය  හමුවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ ප්‍රතිචාර දැක්වූ ආකරය හා කොවිඩ් තෙවැනි රැල්ලක අවදානම මතුව ඇති වත්මන් පසුබිම තුළ  කොටස් වෙළෙඳපොළේ හැසිරීම අතර යම් සමාන මුහුණුවරක් පෙන්නුම් කරනු ලබන බවයි.

2021 අප්‍රේල් 21 දින සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 7,433.44 ක්වූ අතර ඒය ඊයේ දිනය වන විට දින තුනක් තුළ දී ඒකක 366.74 කින් පහළ ගොස් තිබේ.

මේ අතර 2021 අප්‍රේල් 21 දින කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ, වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණ වටිනාකම රු. බිලියන 3,255.82 ක් ලෙසින් සටහන් වුවද ඊයේ දිනය වන විට ඒය රු. බිලියන 3,115.73 ක් දක්වා අඩු වී ඇත.

එනම් දින තුනක් තුළ දී රු. බිලියන 140.09 ක් කොටස් වෙළෙඳපොළට අහිමි වී තිබේ.