මන්ත්‍රී වාහන සඳහා සුපිරි බද්ද අහෝසියි

අටවෙනි පාර්ලිමේන්තුව හෙවත් වත්මන් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබාදීමට නියමිත බලපත්‍රයට ගෙන්වන වාහන මෝටර් රථවාහන බද්ද මත පනවන සුඛෝපභෝගී බද්දෙන් නිදහස් කර ඇත.

මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මුදල් පනත යටතේ මෙම නිදහස් කිරීම සිදුකර ඇත්තේ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදිය. ඊට අදාළ නියෝගය මුදල් අමාත්‍යාංශයේ මුල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් ලෙස ජනවාරි 5 වැනිදා නිකුත් කර ඇතත් එහි මුද්‍රණ පිටපත තවම නිකුත් කර නැත. එම ගැසට් නිවේදනයට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තු නිවේදනය අනුව එම නියෝගය පසුගිය දෙසැම්බර් 31 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර 2019 ඔක්තෝබර් 31 දින නිකුත් කළ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් වාහන ආනයනයේ සුඛෝපභෝගී බද්ද සම්බන්ධ නියෝග පනවා ඇති අතර මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කර ඇත්තේ එම නියෝගයට හා ඊට අදාළ අනෙකුත් ගැසට් පත්‍ර නියෝගවලට අදාළ වන පරිදි බලපත්‍ර මත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරුන් ආනයනය කරන වාහන සඳහා එම බද්ද ඉවත් කිරීමය.

එක් එක් වාහන කාණ්ඩයේ ඇති සාමාන්‍ය වාහනවල මිලට වඩා වැඩි මිලක් ඇති වාහන ගෙන්වීමේදී හෙවත් මිල අබිබවා යෑමේදී මෙම සුඛෝපභෝගි ආනයන බද්ද පැනවීම සිදුකෙරේ. බලපත්‍රයක් මත වාහන ආනයනය කිරීමේදීද බලපත්‍රයේ සඳහන් මිල සීමාව ඉක්මවා වාහනයක් ගෙන්වීමේදී සුඛෝපභෝගි ආනයන බද්ද අය කෙරේ. වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට තවම වාහන ආනයන බලපත්‍රය ලබාදී නැත. පසුගිය පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබාදුන් බලපත්‍රය අනුව ඇමරිකන් ඩොලර් 50,000ක් දක්වාවූ මිලකට වාහනයක් ගෙන්වීමේ හැකියාව තිබුණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අප කළ විමසීමකදී රේගුවේ නිලධාරියකු පැවසුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනට ලබාදෙන බලපත්‍ර ගාස්තුවේ මිලට දැනට ලෝකයේ තිබෙන සුඛෝපභෝගි වාහන ගෙන්වීමේ හැකියාව තිබියදී මේ බද්ද ඉවත් කිරීම ඊටත් වඩා සුඛෝපභෝගි වාහන ගෙන්වීම සඳහා කර ඇති නියෝගයක් බවයි