කොරෝනා වයිරස්, ආදායම් අභියෝග මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාව 2021 සඳහා අයවැය

2019 බදු කප්පාදුව, කොරොන වයිරස් වසංගතයක් සහ මුදල් මුද්‍රණය සහ ණය පහත හෙලීමට හේතු වූ දුර්වල ආදායම් මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය හා මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ 2021 සඳහා අයවැයක් ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

නීතිය යටතේ රුපියල් බිලියන 2,687 ක් වියදම් කිරීමට පරිපාලනය බලය පතයි.

අයවැයේ පළමු කියවීම ලෙස දැනටමත් පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කර ඇති විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතක වර්තමාන වියදම් රුපියල් බිලියන 1,714 ක් සහ ප්‍රාග්ධන වියදම් බිලියන 963 ක් අමාත්‍යාංශ සඳහා වෙන් කර ඇත. රුපියල් බිලියන 2,900 ක ණය මුදලක් රැස් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව බලය පතයි.

ණය නිකුත් කිරීම හා පෙරළීම සිදුකරන භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවට වත්මන් වියදම් සඳහා රුපියල් මිලියන 940 ක් ඇතුළුව රුපියල් බිලියන 2,192 ක් වෙන් කර ඇත.

මුදල් ඇමති රාජපක්ෂ ඊනියා දෙවන කියවීමේදී අයවැය කථාව ඉදිරිපත් කරමින් ආදායම් හා වියදම් අතර හිඟය පියවා ගැනීම සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

අගය උත්තේජනයක කොටසක් ලෙස 2019 දෙසැම්බර් මාසයේදී අගය එකතු කිරීම සහ අනෙකුත් බදු කපා හැරීමෙන් පසුව 2020 දී ආදායම රුපියල් බිලියන 1,580 දක්වා පහත වැටෙනු ඇතැයි ගණන් බලා තිබේ.

‘නම්‍යශීලී’ විනිමය අනුපාතයක් මධ්‍යයේ මාර්තු සහ අප්‍රේල් මාසවල මුදල් මුද්‍රණය අතරතුර රුපියල තියුනු ලෙස පහත වැටුණු විට ආනයන පාලනය කිරීම නිසා 2020 දී ආදායමට ද පහර එල්ල විය.

2020 නොවැම්බර් මාසය දක්වා මහ බැංකු මූල්‍යකරණයේ රුපියල් බිලියන 450 ක් පමණ සිදු කර ඇති අතර, ණය ගෙවීම සඳහා විදේශ සංචිත අලාභ ද ඊට ඇතුළත් ය.

අයවැය සහ එහි යෝජනා නොවැම්බර් 18 සිට 21 දක්වා විවාදයට ගැනෙන අතර එහිදී ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වේ. කමිටු අදියර වෙනස් කිරීම් නොවැම්බර් 23 සිට දෙසැම්බර් 10 දක්වා සිදු කෙරේ. (කොළඹ / නොවැම්බර් 17/2020)

-Economynext-

Leave a Reply