IMG-LOGO
Home අප සමඟ වැඩ කිරීම

අප සමඟ වැඩ කිරීම

“සාධාරණ, සාධාරණ, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී බහුත්වවාදී සහ සමාජ ආර්ථික වශයෙන් ස්ථාවර ශ්‍රී ලංකාව” පිළිබඳ දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා හැකි තරම් පුළුල් සන්ධානයක් ඇති කිරීමට OTI උත්සාහ කරයි. එබැවින් පුළුල් පරාසයක නළු නිළියන්ට OTI සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට පහත අවස්ථා සපයයි:

ඒකාබද්ධ ව්යාපෘති / වැඩසටහන්

අදාළත්වය, විශ්වසනීයත්වය, ශක්‍යතාව සහ යෙදවුම් එදිරිව ප්‍රතිදානයන් / ප්‍රති come ල සඳහා දැඩි සමාලෝචන ක්‍රියාවලියක් හරහා OTI සමාන සංවිධාන / පුද්ගලයින්ගේ ඒකාබද්ධ යෝජනා ඉදිරිපත් කරයි. OTI වෙත කෙටි හැඳින්වීමක් / සංකල්ප සටහනක් යැවීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න .
සටහන: ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ගිවිසුම අත්සන් කරන තෙක් යෝජනාවේ රහස්‍යභාවය සහ සංකල්පයේ හිමිකාරිත්වය දැඩි ලෙස ගරු කරනු ලැබේ.

ව්‍යාපෘති / වැඩසටහන් සඳහා අරමුදල් සැපයීම

OTI ක්‍රියාත්මක වන්නේ විදේශීය රජයන්, ජාත්‍යන්තර පදනම්, සංවර්ධන හවුල්කරුවන්, ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව (ආයතනික සමාජ වගකීම් ව්‍යාපෘති අරමුදල්) සහ පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ බාහිර අරමුදල් මත ය. අරමුදල් ප්‍රභවයන් තෝරාගැනීමේදී එය විශාල සැලකිල්ලක් දක්වයි. අරමුදල් අවස්ථා ගවේෂණය කිරීමට ඔබ කැමති නම් (සංරචකය, සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘතිය හෝ මූලික අරමුදල්) අපට හඳුන්වාදීමේ සටහනක් එවීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න, එවිට සත්‍යාපන අරමුණු සඳහා ඔබව සම්බන්ධ කර ගනු ඇත.

උපදේශකයින් (ස්වේච්ඡා)

OTI දැනුම හා විශේෂ ise තාව විශ්වාස කරයි. මේ අනුව, විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරීන්ට, ජාත්‍යන්තර සිවිල් සේවකයින්ට (දේශීය හා විදේශීය), ශාස්ත්‍ර ics යින්, මාධ්‍යවේදීන්, නිදහස් චින්තකයින් යනාදිය ආශ්‍රිත විෂයයන් පිළිබඳ සංවාද ක්‍රියාවලියට දායක වීමට එය වටිනා අවස්ථාවක් සපයයි. “සාධාරණ, සාධාරණ, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී බහුත්වවාදී සහ සමාජ ආර්ථික වශයෙන් ස්ථාවර ශ්‍රී ලංකාවක්” සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඔබේ වසරක අත්දැකීම් සහ වටිනා දැනුම ලබා දීමට ඔබ කැමති නම්, ඛණ්ඩාංක පිහිටුවීම සඳහා කෙටි හඳුන්වාදීමේ සටහනක් යැවීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න .

සීමාවාසිකයන්

ධාරිතා වර්ධනය හා පුහුණුව OTI ක්‍රියාවලියේ ආවේණික ලක්‍ෂණයක් වන අතර එය පහත පරිදි වේ.

 • පාසල් හැරගිය අය
 • නව උපාධිධාරීන් (දේශීය හා විදේශීය විශ්ව විද්‍යාල)
 • වැඩෙන දේශපාලන politicians යින් (ජාතික, පළාත් සහ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින්)

ක්‍ෂේත්‍රයන්හි සීමාවාසික පුහුණුව ලබා දෙනු ඇත:

 • වැඩසටහන් කළමනාකරණය සහ සම්බන්ධීකරණය
 • පහසුකම් සැපයීම (ගැටුම් නිරාකරණය සහ ගැටළු විසඳීමේ ප්‍රවේශය මත පදනම්ව)
 • අදාළ විෂයයන් පිළිබඳ පර්යේෂණ

එපමණක් නොව, වර්ණාවලීක්ෂය පුරා සිටින දේශපාලන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට සීමාවාසිකයින්ට අවස්ථාව ලැබේ. කෙටිකාලීන (සති 2 සිට මාස 3 දක්වා) සහ මධ්‍ය කාලීන (මාස 3 සිට 6 දක්වා) සීමාවාසික පුහුණුව සඳහා ඔබ උනන්දු වන්නේ මෙහි අරමුණ පිළිබඳ කෙටි ප්‍රකාශයක් සහ සවිස්තරාත්මක CV යක් යැවීමට ය.

පශ්චාත් උපාධි පර්යේෂකයින්

OTI පශ්චාත් උපාධි පර්යේෂණ අධීක්ෂණය සපයයි | මග පෙන්වීම | ප්‍රායෝගික පුහුණුව | අදාළ විෂය ක්ෂේත්‍රයන්හි අධිකාරියක් ඇති ශාස්ත්‍ර ics යින් / වෘත්තිකයන් හරහා නිබන්ධනය ලිවීමට සහාය වීම. මෙම වටිනා සේවාව ලබා ගැනීමට ඔබ කැමති නම්, ඔබ හා සම්බන්ධ වීමට අපට යෝජිත පර්යේෂණයේ සාරාංශය සහ සවිස්තරාත්මක සීවී එක එවීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න.

OTI සේවා

ජාත්‍යන්තර ආයතන, දේශපාලන පක්ෂ, ජාතික / පළාත් පාලන ආයතන සහ ඉල්ලුමට සමාන සංවිධානවලට (නාමික ගාස්තු අදාළ වේ) නවීන දැනුම හා විශේෂ ise තාව භාවිතා කරමින් OTI පහත සඳහන් සේවාවන් සපයයි :

 • රාජ්‍ය ගොඩනැගීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ පසුබිම් පර්යේෂණ | ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය | නීතියේ ආධිපත්‍යය | මානව හිමිකම් | තිරසාර ආර්ථික වර්ධනය සහ ඒ හා සමාන ය
 • ඉහත සඳහන් ක්ෂේත්‍රයන්හි ජාතික ප්‍රතිපත්ති / නීති කෙටුම්පත් කිරීම
 • කෙටුම්පත් අමාත්‍යාංශයේ චක්‍රලේඛ / කෙටුම්පත්
 • මූලික පර්යේෂණ හා සමීක්ෂණ
 • සංඛ්‍යාන දත්ත පර්යේෂණ (දේශපාලන හා පරිපාලනමය වශයෙන් ජනගහනය, ජනවාර්ගිකත්වය සහ ආගම අනුව)
 • පාර්ලිමේන්තු කාරණා පිළිබඳ පසුබිම් පර්යේෂණ (සාමාජික දේශපාලන පක්ෂ සඳහා නොමිලේ සේවය)
 • පාර්ලිමේන්තුවේදී මතු කළ යුතු ප්‍රශ්න කෙටුම්පත් කිරීම (සාමාජික දේශපාලන පක්ෂ සඳහා නොමිලේ සේවය)