IMG-LOGO
Home புத்தகங்கள்

புத்தகங்கள் - அரசியலமைப்பு மாதிரிகள்

IMG
நமது அரசியலமைப்பைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்!
Date : Dec - 03

உங்கள் நாட்டின் அரசியலமைப்பைப் பற்றி நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது உங்கள் பொறுப்பு, அதேபோல் உங்கள் பாதுகாப்பு, உரிமைகள், சுதந்திரம் மற்றும் ஜனநாயகம் ஆகியவற்றை நிர்ணயிக்கும் முதன்மை ஆவணமாக இது இருக்கும். எனவே, ஒரு முக்கியமான நாட்டின் அரசியலமைப்பு குறித்த எளிய விளக்கத்தை உங்களுக்கு வழங்க முடிவு செய்தோம்.

Read More