ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය, ආර්ථික ස්ථායීකරණ ක්‍රියාවලියේ ඉදිරිය සහ එහි සමාජ ආර්ථික බලපෑම

https://youtu.be/MkzhnBJYbm8

Continue Readingණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය, ආර්ථික ස්ථායීකරණ ක්‍රියාවලියේ ඉදිරිය සහ එහි සමාජ ආර්ථික බලපෑම

පශ්චාත්- ද්වි-පක්ෂ යුගය සහ ඡන්ද දායක චර්යාව

https://youtu.be/5Et-y04iQIA පශ්චාත්- ද්වි-පක්ෂ යුගය සහ ඡන්ද දායක චර්යාව යන මැයෙන් මහාචාර්ය රංජිත් නිර්මාල් දේවසිරි මහතා විසින් 2023 නොවැම්බර් 14 වන දින පැවැත්වූ දේශනයක් ඇසුරිනි.

Continue Readingපශ්චාත්- ද්වි-පක්ෂ යුගය සහ ඡන්ද දායක චර්යාව

පා.ම වෛද්‍ය තිලක් රාජපක්ෂ මහතා OTI ආයතනය විසින් සංවිධානය කල වැඩසටහන පිළිබඳව වැදගත්කම පෙන්වා දෙයි

https://youtu.be/MGIb9IloImE පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා ක්‍රමය හරහා රාජ්‍ය මූල්‍ය ශක්තිමත් කිරීම සහ එය කෙටි – මධ්‍ය කාලීන සහ අනාගතයේ අයවැය කළමනාකරණය කෙරෙහි ඇති කරන බලපෑම සම්බන්ධයෙන් Onetext initiative ආයතනය විසින් සංවිධානය…

Continue Readingපා.ම වෛද්‍ය තිලක් රාජපක්ෂ මහතා OTI ආයතනය විසින් සංවිධානය කල වැඩසටහන පිළිබඳව වැදගත්කම පෙන්වා දෙයි

அரசாங்கங்கள் மாறினாலும், கொள்கைகள் நிலையானதாக இருக்க வேண்டும்

இலங்கையின் வெளிவிவகாரக் கொள்கை மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான தேசிய கொள்கையைத் தயாரிப்பது தொடர்பான வரைவுகளை இவ்வருட இறுதிக்குள் தயாரிக்குமாறு உரிய அமைச்சர்களுக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளதாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்தார். அரசாங்கங்கள் மாறினாலும், கொள்கைகளை நிலையாகப் பேணுவது அவசியமானது என்றும், காலத்திற்கு…

Continue Readingஅரசாங்கங்கள் மாறினாலும், கொள்கைகள் நிலையானதாக இருக்க வேண்டும்

நாட்டின் கல்விக் கொள்கைகளை அரசியலுக்காக பயன்படுத்த இடமளியோம்

சட்ட ரீதியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒரே கொள்கையை பின்பற்றுவோம் – எப்பாவல மத்திய கல்லூரியில் ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு. நாட்டின் கல்விக் கொள்கைகளை அரசியலுக்கு அடிபணியவோ அமைச்சர்களின் தேவைக்கேற்ப மாற்றவோ இடமளிக்காது, அதனை ஒரே சட்டக் கட்டமைப்பின் கீழ் கொண்டு வருவோம் என ஜனாதிபதி…

Continue Readingநாட்டின் கல்விக் கொள்கைகளை அரசியலுக்காக பயன்படுத்த இடமளியோம்

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புக்கான தேசிய கொள்கை, அமைச்சரவை அனுமதிக்காக சமர்பிக்கப்பட்டுள்ளது

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகச் சட்டத்திலும் திருத்தம் செய்ய நடவடிக்கை. வருடாந்தம் 7000 மில்லியன் டொலர் வெளிநாட்டு வருமானத்தை ஈட்டும் இலக்கு இவ்வருடத்திலேயே எட்டப்படும் – வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் ஜகத் புஷ்பகுமார. நிபுணர்களின் உதவியுடன் வெளிநாட்டிலிருக்கும் இந்நாட்டுத் தொழிலாளர்களின்…

Continue Readingவெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புக்கான தேசிய கொள்கை, அமைச்சரவை அனுமதிக்காக சமர்பிக்கப்பட்டுள்ளது

ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග, සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුනවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ කල කතාවක් ඇසුරිනි. 23 අගෝස්තු 2023

https://youtu.be/KFGxFB-cq90

Continue Readingප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග, සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුනවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ කල කතාවක් ඇසුරිනි. 23 අගෝස්තු 2023