20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත සටහන

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ හඳුන්වා දුන් සීමා කිරීම ඉවත් කර ඇත) 4. 41 වගන්තිය ඉවත් කොට එමගින් 1 වන උප ලේඛණයේ සඳහන් කොමිෂන් සභා සාමාජිකයන් සහ 2 වන උප ලේඛණයේ සඳහන්…

Continue Reading20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත සටහන

19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත සටහන

විධායක බලතල සීමා කරන වගන්ති (ජනාධිපති බලතල) 1. 30(2) - ජනාධිපතිවරයාගේ ධූර කාලය පස්වසරකට අඩුකිරීම 2. 31(2) හා 92-දෙවරක් තේරී පත්වු ජනාධිපතිවරයකුට නැවත වරක්          ජනාධිපතිවරනයකට තරඟකල…

Continue Reading19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත සටහන

රාජ්‍ය ගොඩනැගීමේ කතිකාව සඳහා දකුණු ආසියාවේ ආදර්ශය

මෙහෙයවීම හා ප්‍රවේශය නීතිඥ ශිරාල් ලක්තිලක මහතා  ලංකාවේ දේශපාලන කතිකාව, දේශපාලන පක්ෂ අතර ගෙන යාම සඳහා ගොඩනැඟුණ One Text Initiative  ආයතනය සමඟ රටේ සියලුම පක්ෂයන්හි මැද පෙළේ සාමාජිකයින් මැදිහත්වී කටයුතු…

Continue Readingරාජ්‍ය ගොඩනැගීමේ කතිකාව සඳහා දකුණු ආසියාවේ ආදර්ශය

කොවිඩියානු සමාජ පරිසරයක ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය ගොඩගැනීමට හැකි ද ?

අර්බුදයක ගිලී තිබූ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයත් සමග තවත් අර්බුදයකට ලක්ව ඇතත් මෙය ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය වඩාත් සැළසුම් සහගතව ගොඩගැනීම සඳහා ලැබී ඇති මහඟු අවස්ථාවක් බව විද්වතුන්ගේ අදහස…

Continue Readingකොවිඩියානු සමාජ පරිසරයක ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය ගොඩගැනීමට හැකි ද ?

19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන ජනතාවට ඇත්තේ මිශ්‍ර මතයක්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 19 වැනි සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දරණ මතය දැනගැනීම පිණිස One Test Initiative ආයතනය විසින් කරන ලද සමීක්ෂණයක දී හෙළි වී ඇත්තේ 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව මිශ්‍ර…

Continue Reading19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන ජනතාවට ඇත්තේ මිශ්‍ර මතයක්

ජාතිකවාදයට එහා ගිය කරුණු ගැන සළකා බැලිය යුතුයි

" ජාතිකවාදය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම් අතිශය ප්‍රමාණවත් බව මේ වනවිට හොඳින්ම දැනී තිබෙන්නකි. එබැවින් අප ජාතිකවාදයට එහා ගිය කරුණක් පිළිබඳ සළකා බැලිය යුතුයි. ඒ වෙනුවෙන් ජාතිකවාදය ගැන කතා කිරීම අවසන්…

Continue Readingජාතිකවාදයට එහා ගිය කරුණු ගැන සළකා බැලිය යුතුයි

ශ්‍රී ලංකාව නිරාගමික රාජ්‍යයක් විය යුතු ද ?

අනාගමිකභාවය, නිරාගමිකභාවය යන වචන දෙක අතරින් අප තෝරාගත යුත්තේ කුමන සංකල්පය ද යන කාරණය සම්බන්ධයෙන් කතිකාවක් ගොඩනැගීමේ අරමුණෙන් කොළම විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාරිය සුමිත් චාමින්ද ගේ සහභාගීත්වයෙන් සාකච්ඡාවක් සංවාදයක් පසුගිය දා One…

Continue Readingශ්‍රී ලංකාව නිරාගමික රාජ්‍යයක් විය යුතු ද ?