19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන ජනතාවට ඇත්තේ මිශ්‍ර මතයක්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 19 වැනි සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දරණ මතය දැනගැනීම පිණිස One Test Initiative ආයතනය විසින් කරන ලද සමීක්ෂණයක දී හෙළි වී ඇත්තේ 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව මිශ්‍ර…

Continue Reading19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන ජනතාවට ඇත්තේ මිශ්‍ර මතයක්

ජාතිකවාදයට එහා ගිය කරුණු ගැන සළකා බැලිය යුතුයි

" ජාතිකවාදය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම් අතිශය ප්‍රමාණවත් බව මේ වනවිට හොඳින්ම දැනී තිබෙන්නකි. එබැවින් අප ජාතිකවාදයට එහා ගිය කරුණක් පිළිබඳ සළකා බැලිය යුතුයි. ඒ වෙනුවෙන් ජාතිකවාදය ගැන කතා කිරීම අවසන්…

Continue Readingජාතිකවාදයට එහා ගිය කරුණු ගැන සළකා බැලිය යුතුයි

ශ්‍රී ලංකාව නිරාගමික රාජ්‍යයක් විය යුතු ද ?

අනාගමිකභාවය, නිරාගමිකභාවය යන වචන දෙක අතරින් අප තෝරාගත යුත්තේ කුමන සංකල්පය ද යන කාරණය සම්බන්ධයෙන් කතිකාවක් ගොඩනැගීමේ අරමුණෙන් කොළම විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාරිය සුමිත් චාමින්ද ගේ සහභාගීත්වයෙන් සාකච්ඡාවක් සංවාදයක් පසුගිය දා One…

Continue Readingශ්‍රී ලංකාව නිරාගමික රාජ්‍යයක් විය යුතු ද ?

பாதீட்டு அலுவலகத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கான நடவடிக்கை ஆரம்பம்

வரவு - செலவுத்திட்ட அலுவலகத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கான சட்டமூலத்தை நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைப்பதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது. ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க தலைமையிலான அரசின் வாராந்த அமைச்சரவைக் கூட்டம் நேற்று மாலை நடைபெற்றது.  இதன்போதே மேற்படி அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சரவைப் பேச்சாளரும், அமைச்சருமான…

Continue Readingபாதீட்டு அலுவலகத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கான நடவடிக்கை ஆரம்பம்