පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා ක්‍රමය හරහා රාජ්‍ය මූල්‍ය ශක්තිමත් කිරීම සහ එය කෙටි – මධ්‍ය කාලීන සහ අනාගතයේ අයවැය කළමනාකරණය කෙරෙහි ඇති කරන බලපෑම

පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා ක්‍රමය හරහා රාජ්‍ය මූල්‍ය ශක්තිමත් කිරීම සහ එය කෙටි - මධ්‍ය කාලීන සහ අනාගතයේ අයවැය කළමනාකරණය කෙරෙහි ඇති කරන බලපෑම සම්බන්ධයෙන් වූ වැඩසටහනක් වෝටර්ස් එජ් හෝටල් පරිශ්‍රයේ…

Continue Readingපාර්ලිමේන්තු කාරක සභා ක්‍රමය හරහා රාජ්‍ය මූල්‍ය ශක්තිමත් කිරීම සහ එය කෙටි – මධ්‍ය කාලීන සහ අනාගතයේ අයවැය කළමනාකරණය කෙරෙහි ඇති කරන බලපෑම

13 ஐ முழுமையாக அமுலாக்குவதே நிரந்தர தீர்வு!

அரசமைப்பின் 13 ஆவது திருத்தச்சட்டத்தை இலங்கை முழுமையாக அமுல்படுத்த வேண்டும். இனப் பிரச்சினைக்கு இதுவே நிரந்தர தீர்வாக அமையும் - என்று பாஜகவின் தமிழக தலைவரான அண்ணாமலை தெரிவித்தார். இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தில் உள்ள 'ஹவுஸ் ஆப் லார்ட்ஸ்' அரங்கத்தில் பிரிட்டன் தமிழ்…

Continue Reading13 ஐ முழுமையாக அமுலாக்குவதே நிரந்தர தீர்வு!

நல்லாட்சிக்கு சவாலாக மாறியுள்ள தென்னகோன் விவகாரம்?

மேல் மாகாணத்துக்கு பொறுப்பான சிரேஷ்ட பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர் தேசபந்து தென்னகோனுக்கு எதிராக முன்வைக்கப்பட்டிருந்த இரு சட்ட நடவடிக்கைகளை மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம்  நேற்று முன்தினம் (26) தள்ளுபடி செய்துள்ளது. குறித்த இரு சட்ட நடவடிக்கைகளும் 2022 ஆம் ஆண்டு மே…

Continue Readingநல்லாட்சிக்கு சவாலாக மாறியுள்ள தென்னகோன் விவகாரம்?