ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ කාලය මාස 06 කින් දීර්ඝ කෙරේ.

මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් පූර්වගාමී කොමිෂන් සභාවන්හි හා කමිටුවල තීරණ ඇගයීම සහ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා වන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ කාලය මාස 06 කින් දීර්ඝ කර තිබේ.

ඒ අනුව ලබන වසරේ ජනවාරි 21 වන දින දක්වා එම කොමිෂන් සභාවේ කාලය දීර්ඝ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා පනතේ දෙවන වගන්තියෙහි විධි විධානවලට අනුව පසුගිය ජනවාරි 21 වන දින මෙම කොමිෂන් සභාව පත් කරනු ලැබීය.

අදාළ කාර්යයන් ඉටුකර එහි අවසන් වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මාස 06 ක කාලයක් ලබා දී තිබූ අතර එම කාලය ජුලි මස 21 වන දිනෙන් අවසන් විය.

කොමිෂන් සභාවේ කටයුතු තවදුරටත් සිදුකිරීම සදහා එහි කාලය මාස 06කින්  දීර්ඝ කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අත්සනින් යුක්තව විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.

මේ අතර අතුරුදන් වූවන් සඳහා වන්දි ලබාදීම සහ ඔවුන් වෙනුවෙන් මරණ සහතික නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජය කඩිනමින් පියවර ගත යුතු බව ජාතික සාම මණ්ඩලය පවසයි.

එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ ජෙහාන් පෙරේරා මහතා පෙන්වා දෙන්නේ අතුරුදන් වූවන්ගේ ගැටලුවලට විසදුම් ලබාදිය යුතු ආකාරය එල්.එල්.ආර්.සී වාර්තාව මඟින් ද පැහැදිලි කර ඇති බවය.

Leave a Reply