ණයවර ලිපි නිකුත් නොකිරීම නිසා මෙරට ආර්ථිකය අගාධය කරා .

ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ බැංකු භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම සඳහා ණයවර ලිපි නිකුත් නොකිරීම නිසා මෙරට ආර්ථිකය අගාධය කරා වැටෙමින් ඇතයි හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

රාජ්‍ය ආයතන සීමා කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය නිසා මෙම තත්ත්වය උද්ගතව ඇතැයිද  ගැටළුවට ස්ථීර විසඳුමක් නොලැබුණහොත් ඉදිරි මාස 03 තුළ රටේ විශාල භාණ්ඩ හිඟයක් මතුවිය හැකි බව ද මංගල සමරවීර මහතාගේ නිවේදනයේ සඳහන් වේ. 

මෙරට කර්මාන්ත ශාලාවකට ඇමරිකානු ඩොලර් 10,000ක් වටිනා අමතර කොටස් ආනයනය කිරීමට විදුලි හුවමාරු පණිවිඩයක් යවන්න පවා සමහර වාණිජ බැංකු ප්‍රතික්ෂේප කරන බවද එහි සඳහන් වේ.

මීට අමතර ව විදේශයන්හි අධ්‍යාපනය ලබන දූ දරුවන් විදේශ මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීම ද සමහර බැංකු විසින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම දෙමව්පියන්ගේ කනස්සල්ලට හේතු වී ඇතැයි ද මංගල සමරවීර මහතාගේ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිය හමුවේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ද නිහඬ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරමින් තිබෙන බව ද සඳහන් කරන මංගල සමරවීර මහතා මහ බැංකුව, වාණිජ බැංකු වලට සහ මූල්‍ය ආයතනවලට විදේශ ණය ලබා ගැනීමේ බලය පවරා ඇතැයි ද සඳහන් කරයි.

Leave a Reply