චීන ධජය යාපනයේ එසවෙයි.

යාපනයේ සිදුකරමින් ඇති ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතියක් අයත් භූමියේ චීන සමාගමක් විසින් චීන ජාතික ධජය ඔසවා ඇතැයි බවයි වාර්තා වන්නේ.

කෙසේ වෙතත් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ප්‍රතිචාර දක්වමින් පවසා ඇත්තේ සාමාන්‍ය තත්වයක් යටතේ එය නීතිවිරෝධී කටයුත්තක් බවත් මෙතෙක් තමන්ට එවන් සිදුවීමක් වාර්තා වී නැති බවත්ය.

කෙසේ නමුත් විශේෂ අවස්ථාවකදී තම මව් රටේ ජාතික ධජය එසවීම අවස්ථාව හිමි වන නමුත් ඊට අදාළ පළාත් පාලන ආයතනයේ අවසරය ලබා ගත යුතු යැයි ද විදේශ ඇමතිවරයා කියා සිටී.

එමෙන්ම මේ ගැන සොයා බැලීම එම ඉදිකිරීම අයත් වන පළාත් පාලන ආයතනයෙත්  වගකීමක් යයිද ඒ මහතා සඳහන් කර ඇත.

ඊට කිසියම් ගෙවීමක් කළ යුතු බවත් මෙහිදී එම ක්‍රියාපටිපාටිය නිසි ලෙස සිදු වී ඇත්දැයි සොයා බැලිය යුතු බවත් ඔහු සඳහන් කර තිබේ.

Leave a Reply