හුස්ම ටික රතු කට්ටේ.

මේ දිනවල සමාජයේ වැඩිවශයෙන් කතාබහට ලක්වන මාතෘකාවක් පරිසර හානි පිළිබඳව.

ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන සංවේදී පාර්ශ්වයන් දැක්වූ අදහස් ඇසුරින් මෙය සකස් කර ඇත.

වැදි නායක ඌරුවරිගේ වන්නියලැත්තන්.

පරිසර අමාත්‍යාංශ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා.

පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රයේ සභාපති නීතීඥ රවීන්ද්‍රනාත් දාබරේ මහතා.

වයඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්ය සෙව්වන්දි ජයකොඩි මහත්මිය.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති සිරිපාල අමරසිංහ මහතා. 

පලකළ අදහස් කිහිපයක්.