You are currently viewing පශ්චාත්- ද්වි-පක්ෂ යුගය සහ ඡන්ද දායක චර්යාව

පශ්චාත්- ද්වි-පක්ෂ යුගය සහ ඡන්ද දායක චර්යාව

පශ්චාත්- ද්වි-පක්ෂ යුගය සහ ඡන්ද දායක චර්යාව යන මැයෙන් මහාචාර්ය රංජිත් නිර්මාල් දේවසිරි මහතා විසින් 2023 නොවැම්බර් 14 වන දින පැවැත්වූ දේශනයක් ඇසුරිනි.