You are currently viewing දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සදහා වන යෝජනා සම්මුතිය – අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන