You are currently viewing 30% කට වැඩියෙන් කෘෂි,පශු හා ධීවර නිෂ්පාදන අපතේ යයි..

30% කට වැඩියෙන් කෘෂි,පශු හා ධීවර නිෂ්පාදන අපතේ යයි..

ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිසි ප්‍රවාහන ක්‍රම භාවිතා නොකිරීම නිසා සහ ශීතාගාර පහසුකම් නොමැති වීම නිසා කෘෂිකාර්මික සහ ධීවර නිෂ්පාදන වලින් 30% – 40% ත් අතර ප්‍රමාණයක් අහිමි වී විනාශ වී යන බව වාර්තා වී ඇත.මෙම සාධකය ආහාරයට ගත හැකි භාණ්ඩවල මිල වැඩි වීමට හා උද්ධමනය වැඩි වීමට හේතුවකි.

රජය විසින් යටිතල පහසුකම් සැපයීම සඳහා ව්‍යාපෘති ආරම්භ කළද එමගින් සැබෑ ඵලදායීතාවය ලබා ගැනීමට අපොහොසත් වී ඇත. උදාහරණ ලෙස දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ ශීතාගාර පහසුකම් නොමැතිවීම හේතුවෙන් පළතුරු හා එළවළු දින කිහිපයක් ගබඩා කරතැබීමට නොහැකි නිසා කෘෂි නිෂ්පාදන බොහොමයක් විනාශ වී යයි.

එළවළු හා පළතුරු ප්‍රවාහනය සඳහා දුම්රිය යොදා ගැනීමේ හැකියාව පැවතුන ද එය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවන අතර මේ මොහොත වන විටත් දුම්රිය හරහා ප්‍රවාහන කටයුතු සිදු කරනුයේ 1%ක් වැනි ප්‍රතිශතයක් පමණි.ලොරි සහ වෙනත් ප්‍රවාහන ක්‍රම භාවිතා මගින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ දී විශාල නිෂ්පාදන ප්‍රමාණයක් විනාශ වී යන අතර එම තත්වය මග හැරීම සඳහා දුම්රිය විශේෂ මැදිරි කිහිපයක් හෝ එක් කිරීමටත්, ශීත කල දුම්රිය මැදිරි යොදා ගැනීමටත් හැකියාව ඇත.මෙම ක්‍රමවේදය තුළින් පසුගිය වසරවල 60%කින් පමණ ඉහළ ගොස් තිබෙන භාණ්ඩ ප්‍රවාහන වියදම් අවම කරගැනීමටත් හේතුවක් වනු ඇත.

1980 අංක 26 දරණ ආහාර පනත ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාරවල සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බවට අදාළ ප්‍රධානතම පනත ලෙස ක්‍රියාත්මක වන අතර එය  සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ හරහා පළාත් පාලන ආයතන සහ කලාපයේ අදාළ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාල හරහා ක්‍රියාත්මක කෙරේ. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් යනු ආහාර උපදේශන කමිටුවේ සභාපතිවරයා වන අතර පනතේ විවිධ අංශ ක්‍රියාත්මක කරන විවිධ ආයතනවල නියෝජිතයින් 25 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වේ.

ඉහතින් සාකච්ඡා කිරීමට යෙදුණු ප්‍රවාහන දුර්වලතා, අවම ගබඩා පහසුකම්,නුසුදුසු අස්වනු නෙලීමේ ක්‍රම,නුසුදුසු පොහොර භාවිතය, ඉල්ලුම පිළිබඳව ගොවීන්ට නිසි අවබෝධයක් නොමැති වීම,පළතුරු ඉදවීම සඳහා භාවිතා කරන ක්‍රමවේදයන් හි පවත්නා දුර්වලතා යනාදිය හේතුවෙන් ආහාරවල පැවැත්මට මෙන්ම සෞඛ්‍යාරක්ෂිත භාවයට ද හානි සිදුවේ.

මේ වන විට ආහාර දාම සැපයුම් කළමණාකරණය යනු ගෝලීය විෂය පථයක් වන අතර එය ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ක්‍රියාවලියටද වැදගත්ය.මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සැපයුම තුළ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත භාවයේ ගැටළු පැන නැගී තිබීමත් අපනයන ක්‍රියාවලියේ දී නිසි සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පිළිවෙත් අනුගමනය කිරීම සිදු කළ යුතුය.මේ සඳහා කෘෂීකාර්මික පිළිවෙත් වැඩසටහනක් 2015 වසරේ දී හඳන්වා දෙනු ලැබූ අතර එම වැඩසටහන වඩා ක්‍රමවත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීම මේ මොහොත තුළදී සිදුවිය යුතුය.

මෙම තත්වයන් කළමණාකරණය කිරීම සඳහා නිවැරදිව සිදුවන සැපයුම් දාම කළමණාකරණය භාවිතා කළ හැකිය.සැපයුම් දාමය බිහිවන්නේ ආයතනයන් අතර කාර්යක්ෂමව විවිධ ක්‍රියාදාමයන් සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මතය.මෙම ක්‍රියාදාමයට මානව කුසලතා සම්බන්ධ නිෂ්පාදන,නිෂ්පාදන සකස් කිරීම,නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම යනාදිය ඇතුලත් වේ.පොදුවේ සැපයුම්දාම කළමණාකරණය ආරම්භ වන්නේ නිෂ්පාදනය කළයුතු නිෂ්පාදන වර්ගය විශ්ලේෂණය කිරීම තුළිනි. ඒ හරහා දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ අතිරික්ත නිෂ්පාදනයන් අඩු කොට නිෂ්පාදන වර්ගීකරණය කිරීමකට ලක් කළ හැකිය.එමෙන්ම එක් එක් ප්‍රදේශයන් සඳහා වඩා උචිත නිෂ්පාදන වර්ගයන් තෝරා ගෙන එම නිෂ්පාදනයන් සඳහා දිරිමත් කිරීම වැනි වැඩසටහන් මේ තුළින් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාවද පවතී.

අනතුරුව ගබඩා කිරීම,බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලියන් සැලසුම් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම ද සැපයුම් දාම කළමණාකරණය හරහා සිදුවේ.මෙම ක්‍රියාවලියේ අවසානය සනිටුහන් වනුයේ නිෂ්පාදනය පරිභෝජනයට ගැනීම තුළිනි.සැපයුම් දාම ක්‍රියාවලියේ යම් පියවරක දෝෂයක් හට ගන්නේ නම් ඔය අවසන් ප්‍රතිපලය සඳහා දැඩි ලෙස බලපානු ලබයි.ශ්‍රී ලංකාවේ එම ක්‍රියාවලිය තුළ පවත්නා දෝෂ හේතුවෙන් ආහාර සහ පළතුරු මෙතරම් දැඩිව අපතේ යාමට හේතුවී ඇත. ඒ අනුව සැපයුම් දාම කළමණාකරණය තුළින් ලබා ගන්නා ඉහළ ඵලදායීතාවය,පිරිවැය අඩු කිරීම,නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම,ඵලදායීතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම,පුමාදය අඩුවීම,සැපයුමේ සඵලතාවය ඉහළ නැංවීම ආදී ප්‍රතිලාභයන් තුළින් මෙරට පවතින ආහාර හා පළතුරු නාස්තියට මෙන්ම අධික මිළ ඉහළ යාම සඳහාඳ විසඳුම සෙවිය හැකිවනු ඇත.